Terapiupplägg


Hur vi jobbar tillsammans, du och jag


Första kontakten 


För att boka tid, klicka bara här för att kontakta mig och starta processen. 


 

Före sessionen


Om du är intresserad av en introduktionssession kommer jag att be dig förse mig med lite information så att jag kan förbereda några testljud för dig. Sessionen innehåller en presentation av behandlingsmodaliteten och en kortare ljudsession. 


Efter det, kanske är du intresserad av att ta upplevelsen till en behandlingsnivå, där jag rekommenderar ett IST – Standard program med två sessioner och ett ljudprogram att lyssna på hemma. I så fall kommer jag att skicka dig ett informationsblad och ett medicinskt frågeformulär som ska fyllas i och skickas tillbaka till mig. 


Jag undersöker data om eventuella mediciner och annan information, och sedan beräknar jag din skräddarsydda uppsättning frekvenser.  För denna analysfas tar jag också hänsyn till det faktum att din familj och andra betydande människor i ditt liv också kommer påverkar dig och din frekvensprofil. 


 

Under sessionen


Under sessionen görs två röstinspelningar med hjälp av ett specialdesignat datorprogram. Inspelningarna är basen för en spektral- och numerisk grafanalys, eller förenklad, röstanalysen


Jag analyserar sedan informationen i diagrammet och beräknar frekvenser på hjärnvågsnivå. Dessa frekvenser uttryckta i ljud och genererade via en datorprogramvara, syftar till att få din kropp och sinne tillbaka i balans. Mer information om hur det fungerar finns på sidan Infraljudterapi


Under det mer ingående terapiprogrammet testas ljuden för att hitta dem som har optimal effektivitet för behandlingen. Vid testning är det viktigt att se till att din kropp accepterar ljud på det sätt som den föredrar. 


Vanliga upplevelser när du testas är: 


  • stickningar i olika delar av kroppen 
  • värme som kan kännas i olika, oberoende delar av kroppen 
  • kroppsförnimmelser såsom lätthet eller tunghet 
  • känslomässig frigörelse, såsom skratt eller tårar 
  • förnimmelser av energi som rör sig i kroppen 
  • lättare att andas 
  • exceptionellt avslappnad, eller alert och upphetsad 
  • (för vissa människor) starka visuella bilder eller känslor 
  • stickningar eller energirörelser endast på ena sidan av kroppen 

 

 

Efter sessionen


Dina skräddarsydda ljud laddas sedan upp i en molnbaserad lösning (med enkel åtkomst) eller bränns till CD så att du kan ta med dig hem och lyssna med ett headset. Som komplement, kan du boka ytterligare fristående sessioner för vibroakustisk massage med Sound Bed med dina egna specifika ljud. 


Efter en period av behandling och utvärdering gör vi en uppföljning och hittar ett lämpligt sätt att gå vidare, om det behövs och önskas. I vissa fall rekommenderas djupgående behandling, där vi närmar oss specifika områden av obalanser med specifka tester och ljud. Mitt perspektiv på
läkning med ljud


Ljuden som du hör och känner under programmet kommer att påverka dig på alla nivåer – sinne, kropp och ande; mentalt, fysiskt och biokemisk. Som i alla terapier är hjälpen från ljudet som en bro för att få dig från en plats till en annan, och inte avsedd att göra dig beroende av ljuden. 


Sjukdom/obalans handlar ofta om att fastna – antingen i en tro, ett tankemönster, i en typ av handling eller alla dessa tre saker. Sann läkning handlar om att släppa långvariga känslor och vanliga mönster för att sedan integrera detta nya lärande och göra det till en permanent förändring. När du har "gått över denna bro" är det viktigt att du fortsätter på din resa.  


Den första analysen av din röst ger viktiga ledtrådar till roten till dina obalanser. Om du vill bli frisk måste förändring ske. Med hjälp av dina ljud kan du börja en resa där du börjar identifiera och förändra de saker i ditt dagliga liv som håller dig kvar i obalans. 


Ha tillit och låt det hända!

Låt din kropp läka! 


Jag hoppas att detta ger dig en tydlig indikation på vad terapin består av och vad du kan förvänta dig vid ett möte. Om du skulle ha några frågor, det är bara att kontakta mig.

  

Sessionerna hålls på svenska eller engelska (danskan och rumänskan är också gångbara vid önskemål).