SESSIONSEXEMPEL

Hur vi jobbar tillsammans, du och jag

FÖRSTA KONTAKTEN


För att boka tid, klicka bara här för att kontakta mig och starta processen. 


 

FÖRE SESSIONEN


Om du är intresserad av en introduktionssession kommer jag att be dig förse mig med lite information så att jag kan förbereda några testfrekvenser för dig. Sessionen innehåller en presentation av behandlingsmodaliteten och en kortare Frekvensupplevelse session. 


Efter det, kanske är du intresserad av att ta upplevelsen till en behandlingsnivå, där jag rekommenderar ett Standard Program som inbegriper två sessioner samt ett frekvenspaket för behandling antingen på kliniken eller hemma på egen hand. I så fall kommer jag att skicka dig ett informationsblad och ett medicinskt frågeformulär. 


Jag undersöker datan om eventuella hälsoaspekter och annan information och sedan beräknar jag din individuella uppsättning frekvenser.  För denna analysfas tar jag också hänsyn till eventuella synergier mellan dig och dina närstående och andra människor som har interfererat med ditt frekvensfält under livets gång.UNDER SESSIONEN


Under sessionen görs ett antal röstinspelningar med hjälp av ett specialdesignat datorprogram. Inspelningarna är basen för en spektral- och numerisk grafanalys, eller förenklad, röstanalysen


Jag analyserar sedan informationen i diagrammet och beräknar frekvenser på hjärnvågsnivå. Dessa frekvenser uttryckta i ljud och genererade via en datorprogramvara, syftar till att få din kropp och sinne tillbaka i balans. Mer information om hur det fungerar finns på sidan Grain of Sound Frekvensterapi


Under det mer ingående standardprogrammet testas frekvenserna för att hitta dem som har optimal effektivitet för behandlingen. Vid testning är det viktigt att se till att din kropp accepterar frekvenser på det sätt som den föredrar. 


Vanliga upplevelser när du kommer i kontakt med frekvenserna är: 


  • stickningar i olika delar av kroppen 
  • värme som kan kännas i olika, oberoende delar av kroppen 
  • kroppsförnimmelser såsom lätthet eller tyngdökning 
  • känslomässig frigörelse, såsom skratt eller tårar 
  • förnimmelse av energivågor som rör sig i kroppen 
  • ökad lätthet att andas 
  • exceptionellt avslappning, eller ett tillsånd av alerthet och vakenhet
  • (för vissa människor) starka visuella bilder eller känslor 
  • stickningar eller energirörelser endast på ena sidan av kroppen 

 


EFTER SESSIONEN


Dina skräddarsydda frekvenser samlas i ett paket så att du kan ta med dig hem och lyssna med ett headset. Som komplement, kan du boka ytterligare fristående Frekvensupplevelse sessioner för vibroakustisk massage med Sound Bed med dina egna specifika frekvenser. 


Efter en period av behandling och utvärdering gör vi en uppföljning och hittar ett lämpligt sätt att gå vidare, om det behövs och önskas. I vissa fall rekommenderas djupgående behandling, där vi närmar oss specifika områden av obalanser med specifka tester och frekvenser. MITT PERSPEKTIV PÅ FREKVENSARBETET


Frekvenserna som du hör och känner under behandlings-programmet kommer att påverka dig på alla nivåer – sinne, kropp och ande; mentalt, fysiskt och biokemisk. Som i alla terapier är hjälpen från frekvenserna som en bro för att få dig från en plats till en annan, och inte avsedd att göra dig beroende av frekvenserna. 


Sjukdom/obalans handlar ofta om att fastna – antingen i en tro, ett tankemönster, i en typ av handling eller alla dessa tre saker. Sann läkning handlar om att släppa långvariga känslor och vanliga mönster för att sedan integrera detta nya lärande och göra det till en permanent förändring. När du har "gått över denna bro" är det viktigt att du fortsätter på din resa.  


Den första analysen av din röst ger viktiga ledtrådar till roten till dina obalanser. Om du vill bli frisk behöver förändring ske. Med hjälp av dina frekvenser kan du starta en resa där du börjar identifiera och förändra de saker i ditt dagliga liv som håller dig kvar i obalans. 


Ha tillit och låt det hända!

Låt din kropp läka! 


Jag hoppas att detta ger dig en tydlig indikation på vad terapin består av och vad du kan förvänta dig vid ett möte. Om du skulle ha några frågor, det är bara att kontakta mig.

  

Sessionerna hålls på svenska eller engelska (danskan är också gångbar vid önskemål).