MEDIA

Audiovisuell galleri

"SOUNDabouts"

Ljud- och frekvensrelaterad kunskap och material

"HeARTemplations"

Audiovisuella uttryck som uppmuntrar till sänkt tempo och medveten närvaro. Flöden av ljud, visuell konst och djupa ord som inbjuder till paus och kontemplation.