KONCEPT & FORSKNING

Besktrivande fakta och termer som underbygger konceptet frekvensterapi

FREKVENSER/ LJUD
SOM LÄKNINGSTERAPI

Ljud har använts sedan antiken för läkande ändamål. Med 2000-talets teknik ser vi många användningar av ljud, som omfattar både höga och låga frekvenser, som ett hjälpmedel för att reparera våra fysiska kroppar. 


Vi använder höga frekvenser (ultraljud) för att läka och reparera muskler, och till och med högenergiljud för rengöring av våra tänder! Låga frekvensmönster (infraljud), särskilt på specifika nivåer, har använts för att lugna sinnet och för att främja en känsla av välbefinnande. Användningen av hjärnvågsfrekvenser för att inducera ett alfa- eller theta-tillstånd kan vara mycket fördelaktigt för hälsan, eftersom det är under djupt sömntillstånd som mycket naturlig läkning sker. 


Denna lågfrekvensbaserade metod behandlar alla nivåer av kroppen - fysiska, mentala, känslomässiga, kemiska, neuro-fysiska (hjärnan / kroppen) och cellulära.  


Idén om frekvens som ett helande verktyg fungerar bra som en följeslagare till allopatisk medicin och holistisk praxis. Ljudfrekvenser kan bidra till att lindra kroniska såväl som akuta tillstånd, oavsett om de är fysiska eller känslomässiga. 

LJUDPERCEPTION


Det finns två främsta sätt som ljud påverkar dig på. 


Det första kallas psykoakustik. Det handlar om hur ljud som går in i öronen fortplantas till ditn hjärna, vilket påverkar ditt nervsystem, inklusive din puls och andning. Detta kan ge stora terapeutiska fördelar och är verkligen något som uppstår när du lyssnar på musik, till exempel. 


Det andra kallas vibroakustik. Det handlar om hur ljud går in i din kropp och sätter den i vibration på cellnivå. Dessa ljud kan ge fantastiska effekter de också. 


Medan allt ljud (inklusive musik) som du hör har en viss vibroakustisk förmåga, finns det några ljud som i synnerhet är inte direkt musikaliska, men ändå ganska utmärkta på att få den fysiska kroppen i vibration. Vissa ljud kan komma från en extern källa (mottagare/ hörlurar eller Sound Bed) medan andra kan komma från en intern källa. Den senare är de hummande (på engelska “humming”) ljuden som du producerar med munnen, öppnad eller stängd, genom att tvinga ljudet att komma ut ur näsan. 


Humming är faktiskt det mest kraftfulla självskapade ljudet, som kan producera vibroakustiska effekter, vilket gör det möjligt för ljudet att massera dig inifrån och påverka dig på det sätt som inget annat sådant ljud kan göra. De enklaste ljuden är de mest djupgående. 

ENTRAINMENT


Två objekt som kommer i kontakt med varandra kommer ofta i synkronicitet när det gäller frekvensen med vilka de vibrerar. När frekvenserna är desamma så kallas det resonans. Men när ett objekt med en starkare vibration påverkar ett annat inom sitt område, det leder takten, då kallas det “entrainment”, en resonansinducering med den starkare frekvensen. 


Biomusikalisk entrainment refererar till synkronisering av kroppsrörelser (t.ex. taktslag med foten) till en extern uppfattad rytm såsom mänsklig musik och dans. Människor är den enda art för vilken alla individer upplever entrainment.


Neuro-entrainment å andra sidan, refererar till hjärnans förmåga att naturligt synkronisera sina hjärnvågsfrekvenser till rytmen av periodiska yttre stimuli (auditiva, visuella eller taktila). 

HJÄRNVÅGSNIVÅER

Gamma är hyperaktivitet, över 40 HZ ((slag per sekund) och det är den senast upptäckta hjärnvågsfrekvensen. Det finns inte så mycket framtaget om detta sinnestillstånd, men tidigare forskning visar att gammavågor är förknippade med informationsbehandling på hög nivå och plötsliga insiktsuppkommanden. Kanske utvecklas vi för att anpassa oss till vår snabba, teknikdrivna värld? 


Beta är oftast förknippat med koncentration, kognition, vakenhet och fokus. Detta sinnestillstånd gör att du kan göra kopplingar snabbt och komma med lösningar och idéer. Det är bra för kreativa projekt och också ett bra sinnestillstånd för sport eller fysisk aktivitet som kräver fokuserad uppmärksamhet. Betafrekvenserna är mellan 13-40 HZ


Alfa handlar om avkoppling, fantasi, visualisering. Denna långsamma cykel av hjärnvågor är mellan 7-12 HZ  och förknippad med fred, säkerhet och är ett bra sinnestillstånd för att lindra stress. Det är också närvarande när människor tittar på filmer eller TV. Det anses vara en port till djupare medvetandevärldar och Schuman-resonansen som är resonasfrekvensen för jordens elektromagnetiska fält. Detta tillstånd är avgörande för välbefinnandet. 


Theta är mellan är 4-7 HZ och det tillstånd associerat med meditationen, intuitionen, minnet och upptäcktes först när EEG tillämpades på att meditera munkar. Denna mystiska värld är svårfångad och mystisk eftersom hjärnaktiviteten saktar ner nästan till sömnpunkten, men inte riktigt. Detta tillstånd ger ökad mottaglighet, visioner, glimtar av drömlika bilder, inspiration och kontakt med dolda minnen. Du kan känna att du flyter eller att din ande når bortom kroppens behållare. 4,5 slag per sekund verkar vara det mest optimala för att inducera detta medvetandetillstånd. Detta meditativa tillstånd ökar kreativiteten, förbättrar lärandet, minskar stress och väcker intuition och andra extrasensoriska uppfattningsförmågor. 


Delta sträcker sig mellan 0-4 HZ och är ganska mycket dit vi går när vi är i en djup sömn. Detta tillstånd är avgörande för restaurering av kroppen och läkning. Delta har att göra med det undermedvetna, platsen där intuition uppstår. 

KÄLLOR

 • Elizabeth von Muggenthaler (2004).“Bioacoustics Research” Fauna Communications Research Institute. Retrieved on 2008-07-15 from http://www.animalvoice.com/bioacousticsr.htm
 • Liebowitz, Richard, and Linda Smith, eds. The Center for Integrative Medicine at Duke University (2006) “Bioacoustics Therapy” The Duke Encyclopedia of New Medicine: Conventional and Alternative Medicine for All Ages, p. 567. Rodale, New York, NY. ISBN 1-59486-494-2
 • Liebowitz, Richard, and Linda Smith, eds. The Center for Integrative Medicine at Duke University (2006) “Sound Therapy” The Duke Encyclopedia of New Medicine: Conventional and Alternative Medicine for All Ages, p. 573. Rodale, New York, NY. ISBN 1-59486-494-2
 • American Music Therapy Association (2004). “What Is Music Therapy?” Music Therapy Makes a Difference. Retrieved on 2008-07-15 from http://www.musictherapy.org
 • Davis, Christopher and Vergara, Victor M. (2008). “Psychoacoustics” How audio codecs work – Psycoacoustics. Retrieved on 2008-07-15 from http://www.audiodesignline.com/howto/audioprocessing/175800470
 • Atwater, F. Holmes (2004). “The Hemi-Synch Process” Research Division, The Monroe Institute. Retrieved on 2008-07-15 from http://www.monroeinstitute.com/PBWeditor/upload/File/the_hemisync_process_2004.pdf
 • Gerber, Richard (2001). Vibrational Medicine: the #1 handbook of subtle-energy therapies, 3rd Ed, pp.522-523. Bear and Company., ISBN 1-879181-58-4.
 • Trivieri, Larry (2003). “Bioacoustics: Using Sound to Heal and Prevent Disease” ‘’Health On The Edge: Visionary Views of Healing in the New Millennium’’: 209-233. Tarcher/Penguin, New York, NY. ISBN 1-58542-262-2
 • Wisneski, Leonard A. and Anderson, Lucy (2004). “Bioacoustics” The Scientific Basis of Integrative Medicine, pp.157-158. CRC Press, Boca Raton, FL. ISBN ISBN-10: 084932081X
 • Mann, Michael D (November 2002) “Audition” ‘’ The Nervous System In Action’’. Chapter 8. Retrieved July 17 2008 from http://www.unmc.edu/physiology/Mann/mann8.html
 • Bell, Thom (Director). (1997). The Sonic Apothecary: Sharry Edwards and Bioacoustical Technology [DVD]. Healing Vision Films, Inc. Productions.
 • Edwards, Sharry (1992. “Tone as Music and Emotion” Signature Sound Technologies: Published Papers 1982-1993. Signature Sound Works, Albany, OH. ISBN 0-9631878-2-1.
 • Davis, Dorinne, and Edwards, Sharry. (April 2002). BioAcoustic Voiceprint Frequencies and Otoacoustic Emissions, American Academy of Audiology Annual Convention. Retrieved July 18, 2008 from http://www.thedaviscenter.com/DAVIS_ADDENDUM_ASA_04.doc.pdf.
 • Edwards, Sharry (2003). “Exploring New Concepts of BioAcoustics”“Ninth Annual BioAcoustic Colloquium”. Sound Health Research Institute, Inc
 • Edwards, Sharry (2004). “Our Frequency Based Universe” ‘’Tenth Annual Bioacoustic Colloquium”. Sound Health Research Institute, Inc.
 • Edwards, Sharry (August 2005). “Unmasking the Secrets of Bioacoustics” ‘’Eleventh Annual Bioacoustic Colloquium’’. Sound Health Research Institute, Inc.
 • Graham, Sarah (July 2005). “Cassini Reports on Sights and Sounds of Saturnian Neighborhood” Scientific American Inc. Retrieved 2008-07-20 from http://www.sciam.com/article.cfm?id=cassini-reports-on-sights .
 • Boyd, Robynne (October 2007). “Strange but True: Black Holes Sing” Scientific American Inc. Retrieved 2008-07-20 from http://www.sciam.com/article.cfm?id=strange-but-true-black-holes-sing.
 • Pelling, Andrew E et. Al (August 2004). “Local Nanomechanical Motion of the Cell Wall of Saccharomyces cerevisiae” ‘’Science Magazine’’ Vol. 305. no. 5687, pp. 1147 – 1150, DOI: 10.1126/science.1097640. Retrieved 2008-07-21 from http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/305/5687/1147 .
 • Pelling, Andrew E. (2004). “The Singing Cell” ‘’The Dark Side of the Cell’’. Retrieved 2008-07-21 from http://www.darksideofcell.info/bg.html.
 • Pelling, Andrew E. (2004). “Composition” ‘’The Dark Side of the Cell’’. Retrieved 2008-07-21 from http://www.darksideofcell.info/composition.html
 • Alexjander, Susan (2007). “Pulsars and the Frequencies of Elements”. Retrieved 2008-07-20 from http://www.oursounduniverse.com/articles/pulsars.htm.
 • Blachly, Nancy (2005). “BioAcoustics: Exploring the power of your voice to reveal vocal codes” Retrieved 2008-07-20 from http://www.bioacousticsforsoundhealth.com/vocalcodes.html.
 • Stone, James L. (2003). “Dr. Hans Berger” ‘’A Photographic Exhibit of Some of the Founders of Neurology’’. From the Louis D. Boshes, M.D. Archives, Center for the History of Neurosciences, Department of Neurology, University of Illinois at Chicago. Retrieved 2008-07-20 from http://www.uic.edu/depts/mcne/founders/page0008.html .
 • Edwards, Sharry (October 2005). “Definitive Theory of Human BioAcoustic Vocal Profiling & Sound Presentation” The Journal of Bioacoustic Biology Volume #5, Issue#11rev 1.4 – 07/21/06: 3-23. Retrieved 07/17/2008 from http://www.lifespirit.org/SHRI-JBAB-issue1.pdf.
 • Addison, John (Producer). (2007). Doorway To A New Medicine: Bioacoustic Vocal Profiling [DVD]. AVS Video Productions, LLC.


Från: https://www.soundtherapyuk.com/research/