Hela DU

finstämd till resonans

Infraljudterapi

Frekvensupplevelse™


Mitt namn är Elena Eikari, och jag är samtalsguide, ljudterapeut och sonisk designer.


Jag välkomnar dig till en själsöppningsresa av en ... något annorlunda karaktär, där finkänslighet möter teknologi. 


Mitt terapeutiska arbete vilar på både intuitiv upplyftande rådgivning och på en revolutionerande metod för att uppleva och använda SOUND som terapimetod.  Och varför denna kombination? Eftersom både behandlingsmodaliteten och mottagarens personliga fokus, förtroende och öppenhet, är avgörande för läkningsprocessen. 

LJUD + INTENTION = LÄKNING


Du kan se mig som en WaveFinder™ som erbjuder dig verktyg för att expandera ditt vibrationsspektrum för stabilare hälsa och inre koherens. 


I våra sessioner arbetar du och jag tillsammans för att minska stress, smärta och andra känslomässiga och fysiska obalanser genom att öppna upp ett frekvensfält där läkning kan ske. Det gör vi genom både själsdrivna samtal och personligt skräddarsydda ljudprogram (som du tar in vibro-akustiskt). En specialanpassad Sound Bed och/eller en Sound Haptic Vest (den bärbara versionen av Sound Bed) höjer upplevelserna under de självläkande sessionerna och främjar avkopplingen i en trygg och behaglig miljö. 


Frekvensupplevelse™

Kärnkonceptet för min terapi är Frekvensupplevelse™/ Frequency Immersion™, ett sätt att aktivt uppleva mikropulsen i ditt sinne, kropp och själ och koppla dig till din unika energisfär. 


Frekvensupplevelse™ skapas av den vibroakustiska resonansstimulering (entrainment), som gör det möjligt för kroppen att nå ett tillstånd mellan medveten och omedventen avslappning, vilket främjar alfa- och theta-hjärnvågsmönstren.  


Genom att låta det medvetna sinnet delta i detta skede i läkningen, blir det möjligt att koda om gamla vanor som inte längre är önskvärda, vilket underlättar för kropp, sinne och ande att balansera och anpassa sig till de högre individuella vibrationerna. 

Arbetet med ljud - Perspektiv

Mitt arbete omfattar två fokusområden inom ljudterapi: BioAkustik och AstroAkustik


BioAkustik, tillämpat på det mänskliga perspektivet, som utvecklad av MEd Sharry Edwards, är en innovativ disciplin som kombinerar mänsklig ljudproduktion / röstanalys och lågfrekvensljud, nära de mänskliga hjärnvågorna. Här arbetar vi med personligt skräddarsydda ljudprogram baserat på dina röstinspelningar. Dessa analyseras med datoriserade medel och jämförs med en omfattande databas med frekvenser för olika kroppsdelar och hälsotillstånd. Det hela är som ett detektivarbete för att bestämma frekvenser som motsvarar subtila energier i kroppen och som sedan översätts till hjärnvågsfrekvenser. Detta gör det möjligt för hjärnan att gå in i en process av resonansinducering/ "entrainment" där nya neurologiska kopplingar skapas, vilket balanserar kroppen inifrånAstroAkustik refererar här till en vibroakustisk kroppsbalansering via frekvenser som tillhör vårt solsystem. Jag använder ett antal planetariska bio-harmoniska kompositioner utvecklade av Nick Anthony Fiorenza, specialist inom astronomisk astrologi och medicinsk astrologi. Varje komposition innehåller ett brett spektum av ljudfrekvenser som skapar en planets "harmoniska signatur" översatt till en specifik hjärnvågsfrekvens. Varje planetarisk harmonisk signatur resonerar med och kan hjälpa till att återställa en motsvarande neurologisk aspekt inom oss själva - mental, känslomässig och fysisk. Se här ett exempel på hur detta kan låta


Tjänsteområden

FREKVENSUPPLEVELSE™ SESSIONERSjälvständiga terapisessioner för allmänt välmående och stressreducering.

INFRALJUDTERAPIPROGRAMEn omfattande analys och terapiprogram för vibrationsbalasering.

Sessionerna ges på svenska eller engelska.

BIO-HARMONISK BALANSERING


Audio-meditationer för harmonisering av den individuella biologiska och neurologiska systemet till de astrofysiska frekvenserna.

Anmäl ditt intresse för en fri inledande konsultation


Kontakta mig gärna för ett halvtimmes telefonsamtal för att bli introducerad till denna terapiform och få möjlighet att ställa frågor och avgöra ifall detta är något för dig. 


Din Röst - Vittnesmål


Wow!! Vilken underbar frekvensupplevelse jag fick genom Elenas skickliga arbete. Helt underbart! De olika ljuden kändes på ett behagligt sätt, slog an i kroppen och öppnade upp mycket inom mig. Enorma känslor vällde upp och jag såg klart på flera saker i mitt liv. Dessutom fick olika händelser förklaringar och gamla smärtor som jag upplevde under terapin försvann fort.


Jag upplevde också att jag knöt ihop mina frekvenser med mina ”hemma”-sfärer och kände igen alla frekvensljud från förr. Starka budskap och kunskaper kom därifrån som både gav klarhet och bekräftelse på mycket som jag redan har känt.


Under hela ”resan” vilade jag lugnt i Elenas trygga händer och möttes av hennes otroliga värme och närvaro. Rekommenderas varmt!

 

/Birgitta Olsson, Medium "Your Light"Ljudterapin var en fantastisk och mycket speciell upplevelse för mig. Jag kom in i ett tillstånd som liknar en mycket djup och intensiv meditation, efter bara några minuter på ljudbädden. Ett tillstånd som kräver mycket övning i meditation för att uppnå. Efteråt kände jag mig helt avslappnad, energisk och fokuserad. Jag tror att ljudterapin kan vara mycket användbar som en uppladdning och ett sätt att återhämta sig.  

 

/Anna Wohlfahrt Staaf, Leg. sjukgymnast


DISCLAIMER


Infraljudterapin främjar inre harmoni och balans, lindrar stress och stödjer kroppens naturliga förmåga att läka. Som en metod för energiläkning är ljudterapi allmänt erkänd som ett värdefullt och effektivt komplement till konventionell medicinsk vård. Således är det inte en ersättare för medicinsk vård. Informationen som lämnas under sessionerna är inte avsedd som medicinsk rådgivning och bör inte användas för medicinsk diagnostisering eller behandling. 


Information som erbjuds är endast inom ramarna för en professionell relation mellan läkare och patient, och bör inte heller betraktas som en ersättare för samråd med sjukvårdspersonal. 


Terapisessionerna är strikt konfidentiella. Din personliga information kommer aldrig att delas med någon extern part.