GRAIN OF SOUND FREKVENSTERAPI

Bakgrund, behandlingsområden och främjande effekter

BAKGRUND

Du kan föreställa dig denna form av terapi såhär: du ligger ner i en bekväm ljudbädd som vibrerar subtilt. Du hör och känner vibrationer som lugnar ditt sinne och din kropp och upplever mikropulsen i dina tankar, dina känslor och dina kroppsliga förnimmelser. Du tar del av en Frekvensupplevelse. Du kommer i kontakt med dig själv på ett "ofattbart" sätt!

Frekvensterapi är innovativt och helt nytt i Skandinavien. Grundkonceptet är mer känt i USA, Storbritannien och andra europeiska länder. 


Specifikt för konceptet är individualiseringen: du behandlas med unika frekvenser i linje med din egen profil och dina egna behov.  Du får ditt fysiska och känslomässiga tillstånd undersökt och din röst inspelad och analyserad för att identifiera vilka frekvenser som är mest lämpliga att inkludera i terapin. 


Ljuden som genereras är väldigt låga i frekvens och motsvarar spektrumet för hjärnaktivitet. De utgör en extern stimulans som hjärnan kommer i resonans med. Vi aktiverar de frekvenser som är understimulerade och som är en motvikt för de som över "stressade". Detta kallas frekvensbalansering

BIOAKUSTIK

Vibrationer och frekvenser


Varje del av kroppen, inklusive varje ryggkota i ryggraden, har sin egen frekvens. 

Allt du äter, varje kemiskt ämne som kommer in i din kropp, har sin egen frekvens. 

Varje tanke du tänker och varje känsla du känner har sin egen frekvens. 


Du är ett resultat av alla dessa frekvenser. Och potentiella obalanser inte bara kan kännas i din kropp och uttryckas som sjukdom, men kan också identifieras i din röst! 


Det är välkänt att musklerna i struphuvudet är innerverade av förgreningar av struphuvudsnerven, som är en förgrening av Vagusnerven. När stämbanden kommer i resonans med Vagusnerven skapas en direkt meddelandeväg från stämbanden och hjärnan. Röstens frekvenser kan därför ses som representationer av det parasympatiska nervsystemet. Tillsammans övervakar och hanterar de sympatiska och parasympatiska nervgrenarna kroppsfunktioner.
(Källa: Sharry Edwards, MEd.)

Individuellt röstavtryck


Vad är det och hur ser det ut?


Under en session tar jag ett röstavtryck med en professionell mikrofon och en datorprogramvara för att noggrant mäta tonerna och frekvenserna i din röst. Tonerna sorteras i tonkategorier och visas på ett numeriskt diagram: 


 

Du kan se här obalanserna mellan tonerna C till D# och från A till B (låga tal) samt F och F# (höga tal). Vokaltonerna är mer koncentrerade kring F och F#, med sänkt energi i rösten i C, C#, D och D# på ena sidan och A, A# och B på andra sidan. Kroppskemikalierna adrenalin och kortisol (bland många andra) finns inom F-F# frekvensområdet, och detta diagram återspeglar stressen, som visas i personernas röst. 


Genom att analysera relationen till personernas fysiska tillstånd kan vi se om och hur specifika kemikalier kan skapa obalanser (deras biverkningar uppstår ofta mer i de stressade områdena i rösten). 

 


Personliga ljud


Alla har en personlig oktav med exakta frekvenser för varje av de 12 tonerna som ingår i en oktav. Den personliga oktaven har viktiga punkter som påverkas mer än andra av externa och interna frekvenser.  För att få optimal hälsa är det mycket viktigt att dessa frekvenser balanseras. 

Personlig POD med individuell ljudsammansättning  l(frekvenser och intensitet i rösten)


Personliga toner relaterar till olika områden i livet, såsom personliga styrkor, självkänsla, barndom, inre jag och situationer som påverkar dig utifrån jaget, såsom relationer, olyckor, livssituationer, känslomässiga obalanser och stress från andra. 

 


Emotionell trauma


En traumatisk upplevelse kan orsaka blockering när ditt undermedvetna "stänger av" de frekvenser som relaterar till det känslomässiga problemet. Om du inte hanterar problemet kan mönstret med tiden sätta sig i den fysiska kroppen och bli ett hälsoproblem. Vi "svälter" omedvetet kroppen på de frekvenser som den behöver för att hålla sig balanserad och frisk. Röstanalys


Ett eventuellt hälsoobalans kan visas i även i ens röst. Ditt röstomfång kan analyseras för att hitta vad som saknas och vad som är överansträngt samt vilka känslor som är kopplade till problemet.  


Många nivåer observeras här: fysisk, känslomässig, kemisk, vital cellulär energi, neurofysisk. Detta visar på vilken oktavnivå och pitch ditt hälsoproblem har “satt sig” och var det är lokaliserat i ditt fysiska system. 


Mycket specifika frekvensformler eller ekvationer beräknas sedan  inom hjärnvågsspektrumet. 

Dessa är basen för generering av frekvenser för terapin. Genom det får du hjälp att träna om dina hjärnvågsmönster, stimulera och släppa känslorna och att få din kropp och själ tillbaka i balans. 


Stressiga situationer, traumatiska händelser, känslor och tankar som är länkade till andra människor i våra liv är den största orsaken till obalans och sjukdom, följt av intag av kemikalier och exponering till oönskade frekvenser. 


Frekvenser är förbundna till händelser och personer.  Du behöver lära dig att vara balanserad och veta vad att vara balanserad betyder, när det gäller hela ditt väsen och den underbara symfoni du är. 


(Källa: Elaine Thompson)

ASTROAKUSTIK

Vad är planetariska bioharmonier


Nick Anthony Fiorenza, specialist inom astronomisk astrologi och medicinsk astrologi, komponerade en serie av nio planetariska bioharmoniska meditationer. Varje 15-minuters ljudmeditation innehåller en progression av många ljudfrekvenser som skapar en planets "harmoniska signatur". 


En planets harmoniska signatur består av flera astrofysiska parametrar, såsom planetens omloppsperiod (sidareal), omkrets, diameter, rotationsperiod och planetens månorbitalparametrar – bara för att nämna några. Varje parameter har en grundläggande våglängd som kan översättas till en specifik hjärnvågsfrekvens, en ljudfrekvens och en specifik färg (våglängd) i det synliga ljusspektrumet. 


De harmoniska amalgam som tillhör de enskilda planetariska harmoniska signaturerna, liksom de cykler de skapar med varandra, skapar den musikaliska symfonin i vårt solsystem, den harmoniska miljön där livet på jorden utvecklas. Därför är vi inte åtskilda från dessa harmoniska resonanser. Våra biologiska och neurologiska system är anpassade till denna astrofysiska symfoni. 


Varje planetarisk harmonisk signatur resonerar med en motsvarande neurologisk aspekt inom oss själva - hela vår mentala, känslomässiga och fysiska komposition. 


Varje 15-minuters planetarisk bioharmonisk ljudmeditation är utformad för att införliva en planets harmoniska signatur på ett sätt som tar lyssnaren genom en djupgående inre resa - en som i slutändan kan stärka och harmonisera planetens motsvarande psykofysiologiska aspekt och skapa ett friare uttryck för det i våra liv. Ljuden innehåller INTE några subliminala meddelanden. 


Planetariska bioharmoniska ljud kan resonera med och bringa till medvetande undertryckta eller olösta mentala, känslomässiga och fysiska problem. Ovillkorlig vilja att uppleva frigörandet av sådana symtom möjliggör en djupare energisk transmutation, vilket i sin tur leder till större koherens och efterföljande inre harmoni. Vad är specifikt för dessa harmoniska kompositioner


Binauralt ljud


Binauralt ljud refererar till en process som uppstår i hjärnan när två oberoende ljud hörs genom varje öra, vilket ger en 3-dimensionell ljudupplevelse. Detta ger interna ILT (interaural tidsskillnader) och ILDs (interaural nivåskillnader). Isokroniskt ljud


Isokroniskt ljud är en teknik som ibland används i resonansinducering (sk. “entrainment) av hjärnvågorna, utbildning och prestationsupphöjandetekniker. Isokroniskt ljud genereras genom modulering av ljud i pulserande mönster. Mönstren pulseras vid mycket låga frekvenser i olika hjärnvågsregioner.  

 *

Ljud som tillämpas korrekt kan vara ett effektivt verktyg för att hjälpa en att lära sig att upprätthålla medveten medvetenhet samtidigt som man sänker hjärnvågorna från vakenhet till en mer transcendental nivå av uppfattningsmedvetenhet, som kan sträcka sig bortom hjärnan och människokroppen. 


Den unika kompositionen och progressionen av frekvenser som används i varje bioharmonisk ljudmeditation är utformad för att resonera med olika neurologiska och hjärnvågssvar, olika delar av kroppen. Också kan de lotsa fram lyssnaren genom en meditativ process som kan hjälpa till att låsa upp kristalliserade mentala, känslomässiga och fysiska mönster, vilket i sin tur kan resultera i en tydligare och större inre resonans och genom detta ett tydligare livsuttryck och upplevelse. Se här ett exempel på hur detta kan låta.

BEHANDLINGSOMRÅDEN

Forskning och praktik inom området ljud- och frekvensterapi runt om i världen visar att frekvenser har använts effektivt för att hjälpa människor och detta inom ett stort antal problemområden, såsom: 

Allergier
Artrit
Autism och Asperger syndrom
Polyartritis Nodosa
Multipelskleros
Parkinson
Långsam utveckling (hos barn)
Stroke
Skelletproblem
Migrän
Stress och emotionella problem
Drogberoende 
Inkontinens
Upprepade ansträngningsskador 
Fobier och OCD 
Virus och bacterierelaterade problem
Mineral- and vitaminbrist
Prostataproblem
Nervositet och brist på självförtroende

Von Willebrand sjukdom

Beteendeproblem
Hudproblem
Depression och ångest
Nervproblem

Muskelproblem
Sömnrubbningar
Matsmältningsproblem, IBS
Cerebral pares
Muskelspasticitet
Intellektuell fuktionsnedsättning
Hormonobalanser
Talproblem
Infertilitet

Klinisk demens
Hjärtproblem
Emotionell trauma
Ledsmärtor, fibromyalgi
Kemisk avgiftning
Ryggsmärtor
IBS 


Och många fler…

Källa: Elaine Thompson - Sound Therapy UK


På Grain of Sound är fokusområdet emotionell obalans men i och med att denna typ av obalans uttrycker sig i fysiska åkommor så angriper vi obalansen holistiskt.


FRÄMJANDE EFFEKTER

Här kommer sammanfattningsvist några exempel på känslomässiga och psykologiska obalanser som frekvenser kan hjälpa dig att överkomma:


  • Stress och ångest 
  • Spänningar och dålig sömn 
  • Stressrelaterade obalanser
  • Dålig personlig självförtroende
  • Rädslor och fobier
  • Tvångssyndrom
  • Svag motivation till förbättrad hälsa


Vad behöver du ha hjälp med?  För att ta reda på mer om hur jag eventuellt kan hjälpa dig , ta steget vidare och hör av dig