Djuplodande Videos

1. Ljudterapin - "The Why" (in Swedish)
1. Ljudterapin - "The Why" (in Swedish)
2. Ljudterapin - "The What" (in Swedish)
2. Ljudterapin - "The What" (in Swedish)
3. Ljudterapin & Högprestation & Överaktivitet (in Swedish)
3. Ljudterapin & Högprestation & Överaktivitet (in Swedish)
4. Ljudterapi & högkänslighet (in Swedish)
4. Ljudterapi & högkänslighet (in Swedish)
5. Ljudterapi - effekter - Om att släppa taget (in Swedish)
5. Ljudterapi - effekter - Om att släppa taget (in Swedish)


Hur händer detta?

När du ligger ner i vår bekvämma ljudbädd som vibrerar subtilt, då hör du och känner vibrationer som lugnar ditt sinne och din kropp. Du upplever mikropulsen i dina tankar, dina känslor och dina kroppsliga förnimmelser.


Du tar del av en FrekvensupplevelseTM. Du kommer i kontakt med dig själv på ett mycket innerligt sätt! 


Anmäl ditt intresse för en fri inledande konsultation


Kontakta mig gärna för ett halvtimmes telefonsamtal för att bli introducerad till denna terapiform och få möjlighet att ställa frågor och avgöra ifall detta är något för dig. 


DISCLAIMER


Infraljudterapin främjar inre harmoni och balans, lindrar stress och stödjer kroppens naturliga förmåga att läka. Som en metod för energiläkning är ljudterapi allmänt erkänd som ett värdefullt och effektivt komplement till konventionell medicinsk vård. Således är det inte en ersättare för medicinsk vård. Informationen som lämnas under sessionerna är inte avsedd som medicinsk rådgivning och bör inte användas för medicinsk diagnostisering eller behandling. 


Information som erbjuds är endast inom ramarna för en professionell relation mellan läkare och patient, och bör inte heller betraktas som en ersättare för samråd med sjukvårdspersonal. 


Terapisessionerna är strikt konfidentiella. Din personliga information kommer aldrig att delas med någon extern part.